Мақсаты: Оқу мен тәрбиеде бәсекеге қабілетті жан  жақты үйлесімді тұлға қалыптастыру.

Міндеттері:

Ø  мұғалімдердің біліктілігін арттыру жұмыстарын жалғастыру;

Ø  әдістемелік бірлестік жұмыстарын жандандыру;

Ø  білім сапасын арттыру;

Ø  дарынды балалармен жұмысты жақсарту;

Ø  озық тәжірибе тарату ісін жолға қою;

Ø  жаңа технологияларды меңгеру;

Ø  пән кабинеттерінің жұмысын жақсарту, мұғалімдердің компьютерлік сауаттылығын арттыру

Ø  мектепалды және бастауыш білімнің оқыту бағдарламаларының үйлесімділігін, баланы шаршаудан қорғау мақсатында оны оңтайлы жүктемемен қамтамасыз ету;

Ø  білім алушылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін кәсіптік дағдылар алуына жағдай жасау;

Ø  әрбір баланың жеке ерекшелігіне көңіл бөле отырып, өз бетімен ізденіп білім алуына қажеттілік тудыру;

Ø  12 жылдық білім беруге көшуге дайындықты ұйымдастыру;